• English
  • Latviešu
  • Русский

Incoterms

EXW

(ex works,...named place)

Pārdevēja vienīgais pienākums ir atdot preci pircējam vai tā pārstāvim, piekam prece var atrasties pārdevēja ražotnē vai telpās. Pārdevējs nav atbildīgs par preces uzkraušanu uz transporta līdzekļa. Pircējs uzņemas visu transportēšanas risku. Ex works noteikumi paredz vismazāko pārdevēja atbildību.

FCA
 

(free carrier agent, named place of destination)

Pārdevējam jānogādā krava līdz transportētājam, vai tā pārstāvim norādītajā vietā. Par kravas sabojāšanu, pazušanu atbild pārdevējs līdz pārvadātāja, vai tā pārstāvja noliktavai. Pēc pircēja pieprasījuma pārdevējam ir jāuzrāda dokuments par preces nodošanu / saņemšanu ko ir izdevis pārvadātājs vai tā pārstāvis.

FAS

(free alongside ship, named port of destination)

Pārdevējam jānogādā prece līdz kuģu piestātnei. Pircējs uzņemas eksporta procedūru kārtošanu un kravas nogādi uz kuģa borta. Pārdevējs ir atbildīgs par preces bojājumiem līdz norunātajai kuģu piestātnei, tālāk atbildību uzņemas pircējs.

FOB

(free on board, named port of destination)

Pārdevējam jānogādā prece līdz transporta bortam. Pārdevēja atbildība beidzas kad krava tiek uzkrauta uz transporta līdzekļa borta. Par kravas uzkraušanu un visām eksporta procedūrām maksā pārdevējs.

CFR

(cost and freight, named port of destination)

Pārdevējs maksā par transportu līdz norādītajai ostai. Atbildību par kravas bojājumiem uzņemas pārdevējs līdz transporta bortam, bet tālāk - pircējs. Apdrošināšana ir pircēja pienākums.

CIF

(cost, insurance and freight, named port of destination)

Frakts un apdrošināšana apmaksāta no pārdevēja puses līdz norādītajai vietai.

CPT

(carriage paid to…, named place of destination)

Pārdevējs maksā ceļu līdz norādītajai vietai, transportētājam vai transportētāja pārstāvim.

Par kravas sabojāšanu, pazušanu transportēšanas laikā ir atbildīgs pārdevējs līdz pirmā pārvadātāja vai aģenta noliktavai. Ja rodas papildus izdevumi kravas transportēšanas laikā, tad līdz pirmajai noliktavai tos sedz nosūtītājs, bet tālāk pircējs. Pēc pircēja pieprasījuma pārdevējam ir jāuzrāda dokuments par preces nodošanu/saņemšanu ko ir izdevis pārvadātājs vai tā pārstāvis.

CIP

(carriage and insurance paid to…, named place of destination)

Noteikumi līdzīgi cpt, bet pārdevējam ir krava jāapdrošina. Apdrošināšanas prēmiju maksā pārdevējs. Pārdevēja pienākumi beidzas pēc kravas nogādes līdz transportētāja vai tā pārstāvja noliktavai.

DAF

(delivery at frontier, named place)

Pārdevējam jānogādā prece līdz pircēja norādītajai vietai robežpunktā.

Pircējs maksā par kravas pārvešanu pāri robežai. Pārdevējs uzņemas visu transportēšanas risku līdz norādītajai vietai.

DES

(delivered ex ship, named port of destination)

Pārdevējs dara pieejamu preci uz kuģa norādītajā ostā, visas izmaksas par kravas apstrādi, muitošanu u.c. Uzņemas pircējs.

Pārdevējs atbild par kravas bojājumiem līdz krava tiek noņemta no transporta borta.

DEQ

(delivered ex quay, named port of destination)

Noteikumi līdzīgi kā des tikai pircējs atbild un maksā arī par kravas noņemšanu no transporta.

DDU

(door delivery unpaid, named place of destination)

Par kravas nosūtīšanu līdz saņēmēja durvīm maksā pārdevējs, pircējs maksā tikai nodokļus muitai. Par kravas sabojāšanu atbildību uzņemas pārdevējs visu ceļu līdz saņēmēja durvīm.

DDP

(door delivery paid, named place of destination)

Par kravas nosūtīšanu līdz saņēmēja durvīm maksā pārdevējs ieskaitot nodokļus muitai. Par nodokļiem iespējamas atrunas piem. Ddp izņemot dabas resursu nodokli. Pārdevējs ir atbildīgs par kravas bojājumiem visā transportēšanas laikā līdz saņēmēja durvīm.

 

dragon-shipping-logo-balts-web2.png

  • Maskavas iela 258 k-7 - 24
    Rīga, LV-1063, Latvija